Oprávnění

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. je držitelem níže uvedených oprávnění:

  • Oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
  • Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů