inzenyrske site2

Závod inženýrských staveb

Provádíme výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí - vodovody, dešťová, splašková a tlaková kanalizace, plynovody.
Realizujeme výstavby ČOV, retenčních nádrží i úpravy vodních toků.

Ceník závodu inženýrských staveb

Fotogalerie | inženýrské stavby

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14