Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 tyto informace:

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. určila jako příslušnou osobu pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

Ing. Kateřinu Skalickou

tel. 605 205 183
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Korespondenční adresa příslušné osoby: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01, Louny.

 

Oznámení dle Zákona je možné podat

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o., tedy:

Písemně

  • za využití interní aplikace přístupné na wbs.ekostavbylouny.cz
  • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • dopisem adresovaným k rukám příslušných osob na adresu EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01, Louny, obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“
  • podáním do schránky k tomu určené, umístěné v místě sídla Společnosti viz. Směrnice o řešení oznámení.

Ústně – telefonicky

na kontaktní telefonní číslo příslušné osoby:

  • 605 205 183 (Ing. Kateřina Skalická)

Osobně

Po dohodě s příslušnou osobou.

 

Povinný subjekt, společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o., nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

Informace o ochraně osobních údajů oznamovatelů a ev. jiných dotčených osob – viz. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné ZDE.

Více informací o vnitřním oznamovacím systému najdete ve Směrnici o řešení oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, která je k dispozici ke stažení ZDE.

 

Externí oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz.