Inženýrské stavby

Vinařice a Divice – vodovod a vodojem

Vinařice a Divice – vodovod a vodojem

Doba provádění prací:

září 2009 – červen 2010

Objednatel:

Obec Vinařice

Přeložka silnice I/7 Křímov – Hora Sv. Šebestiána

Přeložka silnice I/7 Křímov – Hora Sv. Šebestiána

Doba provádění prací:

březen 2004 – říjen 2005

Objednatel:

Stavby silnic a železnic, a. s.

Kanalizace a ČOV Těchlovice, etapa I

Kanalizace a ČOV Těchlovice, etapa I

Doba provádění prací:

leden 2014 – listopad 2014

Objednatel:

Obec Těchlovice

OPŠ 06/2013 - Lužnička v Hor. a Dol. Podluží (5,165-7,110)

OPŠ 06/2013 - Lužnička v Hor. a Dol. Podluží (5,165-7,110)

Doba provádění prací:

březen – červen 2015

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

KSE factory - 2 Construction project, průmyslová zóna Královský vrch, Kadaň

KSE factory - 2 Construction project, průmyslová zóna Královský vrch, Kadaň

Doba provádění prací:

10/2010 - 11/2011

Objednatel:

Kajima Czech Design and Construction s. r. o.

Obytná zóna Staňkovice

Obytná zóna Staňkovice

Doba provádění prací:

leden – říjen/2009

Objednatel:

M2 Sors s.r.o.

Přeložka silnice I/7 Chomutov – Křímov, I.etapa

Přeložka silnice  I/7 Chomutov – Křímov, I.etapa

Doba provádění prací:

únor 2005 – červen 2007

Objednatel:

Stavby silnic a železnic, a. s.

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV pro sdružení obcí Jerimalitus

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV pro sdružení obcí Jerimalitus

Doba provádění prací:

03/2002 – 04/2004

Objednatel:

JERIMALITUS sdružení obcí, - Obec Tuřany
[12  >>