Závod na výrobu hlav motorů Havraň Most II.etapa

Objednatel:

Nemak Czech Republic s.r.o.

Doba provádění prací:

září 2005 - srpen 2006

Místo provádění prací:

k.ú. Havraň

Rozsah díla

Generální dodávka stavby včetně realizační projektové dokumentace. Výrobní hala a technická budova včetně navazující infrastruktury.